نویسنده = فرنازالسادات فتاحی
تعداد مقالات: 1
1. زبری نانومتری بر سطح الیاف پلی‌استر با عمل‌آوری فرابنفش-ازن

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 457-473

فرنازالسادات فتاحی؛ اکبر خدامی؛ جلال رحمتی‌نژاد