نویسنده = مرضیه رنجبر محمدی
ساختارهای لیفی ساخته‌شده از پلی(‌لاکتیک اسید) و نانولیفچه‌های کیتوسان-نانوذرات روی اکسید

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 173-190

10.22063/jipst.2021.1812

مرضیه رنجبر محمدی؛ پریناز شکوری؛ زهرا عرب‌بافرانی؛ عرفان ذبیحی