نویسنده = مصطفی سبزیکار بروجردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی خواص خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های از جنس چندلایه‌های فلز- الیاف

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 375-382

10.22063/jipst.2013.621

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی


2. بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 69-78

10.22063/jipst.2012.539

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی