نویسنده = حسین امیدیان
تعداد مقالات: 6
1. ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.110

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان


3. لانه زنبوری

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.76

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان


4. لاستیک استیرن بوتادی ان

دوره 3، شماره 1، خرداد و تیر 1369

10.22063/jipst.1990.50

غلامرضا بخشنده؛ حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان


5. پلیمرهای هادی جریان برق

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.28

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان


6. الاستومرهای خاص در تایر

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.22

حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان