نویسنده = عباس عباسی ابیانه
تعداد مقالات: 2
1. اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

مهرداد کوکبی؛ سعید سلطانی نژاد؛ عباس عباسی ابیانه


2. چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

عباس عباسی ابیانه