نویسنده = سپیده دره
تعداد مقالات: 2
1. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

شهریار سجادی؛ سپیده دره


2. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

شهریار سجادی؛ سپیده دره