نویسنده = حمید پیروزفر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

سیدعلی هاشمی؛ حمید پیروزفر


2. رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1371

سیدعلی هاشمی؛ حمید پیروزفر