نویسنده = سرور حسن پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.511

فرانک نعمیمیان؛ فرح خویلو؛ نسرین شیخ؛ اعظم اخوان؛ سرور حسن پور؛ مصطفی سهراب پور


3. پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.201

نسرین شیخ؛ پیمانه یوسف زاده؛ سرور حسن پور