نویسنده = سیدمهرداد جلیلیان
اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 171-181

10.22063/jipst.2019.1652

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ محمدرضا افخمی عقدا؛ نکیسا یعقوبی؛ سیدمهرداد جلیلیان


مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

10.22063/jipst.1996.240

اردشیر خزایی؛ سیدمهرداد جلیلیان؛ مهدی نکومنش حقیقی