نویسنده = عباس قلی پور شیلابین
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

عباس قلی پور شیلابین؛ علی اکبر انتظامی