نویسنده = سعید سلطانی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

مهرداد کوکبی؛ سعید سلطانی نژاد؛ عباس عباسی ابیانه