نویسنده = فاطمه عربگل
اثر نانوخاک‌رس بر خواص مکانیکی و رفتار فداشوندگی عایق گرمایی بر پایه لاستیک نیتریل

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 449-458

10.22063/jipst.2013.853

فاطمه عربگل؛ مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان


آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.421

مهرداد کوکبی؛ فاطمه عربگل؛ مهرداد منطقیان