نویسنده = محمدرضا رستمی درونکلا
تعداد مقالات: 7
3. مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 181-193

10.22063/jipst.2013.589

محمدرضا رستمی درونکلا؛ محمدعلی سمسارزاده


6. بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 249-256

10.22063/jipst.2005.833

حمید صالحی مبارکه؛ محمدرضا رستمی درونکلا؛ بابک اسماعیل پور