نویسنده = ابراهیم واشقانی فراهانی
تعداد مقالات: 9
1. اثر دما، آغازگر و پایدار‌کننده بر اندازه ذرات پلیمر در پلیمر‌شدن تعلیقی استیرن

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 499-507

10.22063/jipst.2010.686

محمد دانشگر؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی نکومنش حقیقی


2. افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوئنس و سوبسترای مخلوط

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 397-404

10.22063/jipst.2010.678

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی


3. اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 251-257

10.22063/jipst.2008.756

محمدطیب عزیزی؛ فریبا گنجی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


4. اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 83-90

10.22063/jipst.2008.774

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ منیژه خالقی سرنامی


5. پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 529-538

10.22063/jipst.2008.737

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ عباس شجاع الساداتی؛ یاسوهیرو ایواناگا


6. تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 457-464

10.22063/jipst.2007.778

امیر دوستگانی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ محمد ایمانی


7. مقایسه کارایی زیست پلیمرهای مختلف در تصفیه آب

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 285-290

10.22063/jipst.2005.812

خشایار محمدبیگی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


8. بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 311-317

10.22063/jipst.2005.820

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ محمدجواد رسایی


9. بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 357-353

10.22063/jipst.2004.476

حسین گنجی‌دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی برقعی؛ نادر مختارانی