نویسنده = ابراهیم واشقانی فراهانی
تعداد مقالات: 9
1. اثر دما، آغازگر و پایدار‌کننده بر اندازه ذرات پلیمر در پلیمر‌شدن تعلیقی استیرن

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 499-507

محمد دانشگر؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی نکومنش حقیقی


2. افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوئنس و سوبسترای مخلوط

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 397-404

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی


3. اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 251-257

محمدطیب عزیزی؛ فریبا گنجی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


4. اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 83-90

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ منیژه خالقی سرنامی


5. پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 529-538

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ عباس شجاع الساداتی؛ یاسوهیرو ایواناگا


6. تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 457-464

امیر دوستگانی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ محمد ایمانی


7. بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 311-317

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ محمدجواد رسایی


8. مقایسه کارایی زیست پلیمرهای مختلف در تصفیه آب

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 285-290

خشایار محمدبیگی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


9. بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 357-353

حسین گنجی‌دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی برقعی؛ نادر مختارانی