نویسنده = سمیه محمدیان گزاز
بررسی بلورینگی PA۶ در آمیخته های ABS/PA۶ تهیه شده به روش پلیمرشدن و سازگاری درجا

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 469-482

10.22063/jipst.2009.716

سمیه محمدیان گزاز؛ اسماعیل قاسمی؛ عبدالرسول ارومیه‌ای


بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.493

سمیه محمدیان گزاز؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی؛ اسماعیل قاسمی