نویسنده = یوسف محمدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی متخلخل زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان-ژلاتین-تری‌فسفات کلسیم برای مهندسی بافت

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 297-308

10.22063/jipst.2007.807

یوسف محمدی؛ حمید میرزاده؛ فتح اله مضطرزاده؛ مسعود سلیمانی؛ اسماعیل جباری