نویسنده = ابوسعید رشیدی
اثر نوع نانوسیلیس بر خواص نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات- سیلیس

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 203-219

10.22063/jipst.2012.561

مازیار پروین زاده گشتی؛ سیامک مرادیان؛ ابوسعید رشیدی؛ محمداسماعیل یزدان شناس


اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

10.22063/jipst.2006.519

شیرین نوربخش؛ محمداسماعیل یزدانشناس؛ محمود قران نویس؛ ابوسعید رشیدی؛ فیروز مهرمظاهری