نویسنده = بهاره رشیدی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة حافظة شکلی در آمیخته ‌های پلی‌(وینیل‌ کلرید)/پلی‌استر یورتان گرمانرم

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 125-132

بهاره رشیدی؛ نادره گلشن ابراهیمی


2. بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

بهاره رشیدی؛ نادره گلشن ابراهیمی