نویسنده = مجتبی صدیقی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عددی و تجربی رفتار صفحه‌های ساندویچی با هسته گرانروکشسان در برابر ضربه سرعت‌کم

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 55-72

10.22063/jipst.2016.1337

سروش صادق‌نژاد؛ یوسف طراز جمشیدی؛ مجتبی صدیقی؛ عبدالرضا اوحدی همدانی