نویسنده = مجید منتظر
کاهش رنگدهی پارچه پنبه ایی رنگرزی شده با رنگینه های واکنش پذیر دوعاملی حین شستشوی خانگی با مواد پلیمری

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 59-66

10.22063/jipst.2006.846

پیمان ولیپور؛ محمداسماعیل یزدان شناس؛ مجید منتظر؛ نقی سعادت‌جو