نویسنده = پروین شکرالهی
خواص فیزیکی-شیمیایی و زیست‌سازگاری هیدروژل‌‌های بر پایه لاپونیت و کیتوسان اصلاح‌شده با تغییر جایگزینی گروه‌ آمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22063/jipst.2024.3550.2288

مریم نزادی؛ حمید کشوری؛ فاطمه شکرالهی؛ پروین شکرالهی