نویسنده = هدایت اله صادقی قاری
نفوذ مولکولی تولوئن در کامپوزیت‌‍‌های لاستیک طبیعی پرشده با کربنات کلسیم

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 137-150

10.22063/jipst.2012.556

هدایت اله صادقی قاری؛ اعظم جلالی آرانی؛ زهرا شکوری