نویسنده = حسن رضایی حقیقت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار فداشوندگی کامپوزیت‌های فنولی تهیه‌شده با مقادیر متفاوت زیرکونیا و الیاف پنبه‌نسوز

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 181-191

10.22063/jipst.2012.559

میراسد میرزاپور؛ حسن رضایی حقیقت؛ زهرا اسلامی


2. بررسی اثر کیسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های فنولی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 509-518

10.22063/jipst.2010.687

میراسد میرزاپور؛ حسن رضایی حقیقت؛ ابراهیم زنجیریان