نویسنده = زهرا اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی-الیاف شیشه- نانوسیلیکا

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 359-371

بهرام پورحسن؛ آیدین میرزاپور؛ زهرا اسلامی


2. اثر نانوسیلیکا بر خواص استحکام خمشی و پایداری گرمایی نانوکامپوزیت های الیاف شیشه-رزین فنولی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 377-386

آیدین میرزاپور؛ بهرام پورحسن؛ زهرا اسلامی


3. بررسی رفتار فداشوندگی کامپوزیت‌های فنولی تهیه‌شده با مقادیر متفاوت زیرکونیا و الیاف پنبه‌نسوز

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 181-191

میراسد میرزاپور؛ حسن رضایی حقیقت؛ زهرا اسلامی