نویسنده = سیداسماعیل زکیان
تعداد مقالات: 2
1. کنترل ساختار اسفنج در سامانه پلی‌استیرن-نانوسیلیکا-کربن دی‌اکسید: اثر دما و نانوذرات

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-88

10.22063/jipst.2016.1334

محمد آکو؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ سیداسماعیل زکیان


2. هسته‌گذاری ناهمگن در اسفنجی‌شدن ناپیوسته پلی‌استیرن با استفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته‌زا

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 231-240

10.22063/jipst.2012.563

سیداسماعیل زکیان؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ محمد آکو