نویسنده = محمد نظری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر بلورینگی پلی‌(وینیل الکل)‌ تهیه شده در شرایط واکنش مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 311-299

محمد ابراهیم زینالی؛ محمد نظری؛ صدیقه سلطانی