نویسنده = علی فرهنگیان کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 301-316

علی فرهنگیان کاشانی؛ حسین عابدینی؛ محمدرضا کلایی