نویسنده = محمدرضا کلایی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 301-316

علی فرهنگیان کاشانی؛ حسین عابدینی؛ محمدرضا کلایی


2. تعیین زمان بهینه اکسیژن زدایی طی پلیمرشدن در محلول وینیل استات در حلال ایزوپروپیل الکل

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 101-108

محمدعلی سمسارزاده؛ محمدرضا کلایی