نویسنده = سحر سادات زاده
تعداد مقالات: 1
1. تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 171-179

محراب مدهوشی؛ سحر سادات زاده؛ قنبر ابراهیمی