نویسنده = غلام باقری مرندی
تعداد مقالات: 5
1. سنتز نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه کلاژن با استفاده از مونت‌موریلونیت و مطالعه رفتار جذب سطحی کادمیم از محلول‌های آبی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 73-82

غلام باقری مرندی؛ زهره پیوند کرمانی؛ مهران کردتبار


4. تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 145-153

غلام باقری مرندی؛ آزاده عزیزی؛ کوروش کبیری؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ حسین بوهندی


5. بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 75-84

هاجر اسحاقی؛ غلام باقری مرندی؛ حسین بوهندی؛ محمد جلال الدین ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری