نویسنده = محمد کریمی
قابلیت مذاب‌ریسی با سرعت زیاد و خواص ساختاری و فیزیکی نخ چندرشته‌ای کوپلی‌استر با دمای ذوب کم

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 521-537

10.22063/jipst.2024.3470.2258

محمدعلی توانایی؛ محمد کریمی؛ امین ابراهیم‌زاده؛ مریم کورنگ بهشتی؛ شاهین کاظمی


الکتروریسی الیاف نانومتخلخل سلولوز استات در جو مرطوب

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 504-495

10.22063/jipst.2016.1328

حمید فتاحی جویباری؛ محمد کریمی


اثر شرایط ساخت بر شکل‌شناسی غشای پلی‌آکریلونیتریل میکر/فرافیلترکردن و کاربرد آن در جداسازی پروتئین و چربی از شیر

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 78-63

10.22063/jipst.2014.1038

سیدعلی علوی؛ علی کارگری؛ محمد کریمی؛ حمیدرضا سنایی‌پور؛ سمیه لاریجی