نویسنده = یحیی همزه
سنتز و بررسی خواص پلی‌آکریل‌آمید گلی‌اکسال‌دار شده به‌‌عنوان عامل مقاومت‌دهی تر و خشک در کاغذ

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 129-121

10.22063/jipst.2014.1037

رحیم یدالهی؛ یحیی همزه؛ حسین مهدوی؛ شادمان پورموسی


مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 279-289

10.22063/jipst.2012.575

علی عبدالخانی؛ سید احمد میرشکرایی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ آرزو نوری


بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 381-388

10.22063/jipst.2009.709

یحیی همزه*؛ امیرحسن رهبری؛ مرتضی انحصاری؛ قنبر ابراهیمی