نویسنده = فاطمه گوهرپی
تعداد مقالات: 2
1. کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 288-277

10.22063/jipst.2015.1283

جعفر خادم‌زاده یگانه؛ فاطمه گوهرپی؛ رضا فودازی


2. مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 367-388

10.22063/jipst.2013.640

محمدعلی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهرپی؛ محمدرضا محدث مجتهدی