نویسنده = حمیدرضا سنایی پور
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن پروپیلن دی ان مونومر- نانولوله های کربن چنددیواره

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 224-211

10.22063/jipst.2015.1257

زینب رجبی؛ فرامرز افشار طارمی؛ علی کارگری؛ حمیدرضا سنایی پور


2. جداسازی دیوکسیدکربن- متان با استفاده از غشای پلیمری آمیخته‌ای

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-28

10.22063/jipst.2013.644

حمیدرضا سنایی پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری؛ داوود قنبری؛ زهرا شیخی مهرآبادی؛ محسن نادمی