نویسنده = سیدحسن جعفری
تعداد مقالات: 4
4. شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 319-324

10.22063/jipst.2005.821

حسین علی خنکدار؛ احمد یاوری؛ احمد اسدی نژاد؛ سیدحسن جعفری