نویسنده = علی اصغر کتباب
بررسی اثر نوع سازگارکننده بر خواص نانوکامپوزیت‌های پایه الاستومر SBR - نانورس اصلاح شده

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 65-74

10.22063/jipst.2013.648

میترا توکلی؛ علی اصغر کتباب؛ حسین نازکدست


مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 561-574

10.22063/jipst.2008.740

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش؛ ریچارد کوتک؛ علی اصغر کتباب