نویسنده = حسین بوهندی
تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 145-153

10.22063/jipst.2013.654

غلام باقری مرندی؛ آزاده عزیزی؛ کوروش کبیری؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ حسین بوهندی


بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 75-84

10.22063/jipst.2013.649

هاجر اسحاقی؛ غلام باقری مرندی؛ حسین بوهندی؛ محمد جلال الدین ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری