نویسنده = علی محمد ربیع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر لکه پذیری پوشش پلی یورتان نوشتارناپذیر در برابر شرایط جوی تسریع شده

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 283-291

علی محمد ربیع؛ محسن محسنی؛ سید مجتبی میرعابدینی