نویسنده = آرزو مشاک
تعداد مقالات: 2
1. رفتار بلورینگی فیلم‌های پلی(L-لاکتید) در مجاورت منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 405-413

10.22063/jipst.2010.679

آرزو مشاک؛ حمید موبدی؛ مهدی نکومنش؛ فاطمه راوری