نویسنده = شاداب باقری خولنجانی
اثر پارامترهای فرایند ساخت روی اندازه ریزگوی های ژلاتین- نانوهیدروکسی آپاتیت

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 285-294

10.22063/jipst.2009.702

شاداب باقری خولنجانی؛ حمید میرزاده*؛ محمد عترتی خسروشاهی