نویسنده = غلامحسین ظهوری
تعداد مقالات: 2
1. سنتز کاتالیزور متالوسن برای ترپلیمرشدن اتیلن، پروپیلن و دی‌ان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 35-25

10.22063/jipst.2014.1018

سید محمد مهدی مرتضوی؛ سعید احمدجو؛ مهدی نکومنش؛ حسن عربی؛ غلامحسین ظهوری


2. پلیمرشدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور α- دی‌ایمین نیکل

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 335-327

10.22063/jipst.2013.981

حسن عربی؛ متین غفاری؛ غلامحسین ظهوری؛ سامان دماوندی؛ سعید احمدجو