نویسنده = محمد عطایی
هیدروژل‌­های پاسخگو به دما: مواد، سازوکارها و کاربردهای زیستی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 211-237

10.22063/jipst.2018.1581

رقیه معرفت سیدلر؛ محمد ایمانی؛ محمد عطایی؛ عزیزاله نودهی


خواص نانوکامپوزیت های لاستیک نیتریل-‌خاک‌رس تهیه شده به روش پلیمرشدن امولسیونی درجا بدون امولسیون کننده

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 242-233

10.22063/jipst.2015.1259

علیرضا باقریان محمودآبادی؛ عزیزاله نودهی؛ محمد عطایی