نویسنده = محمدمهدی مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه هموپلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا (TiCl۴/MgCl۲) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 353-362

10.22063/jipst.2009.706

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی؛ لیلا مبلغ؛ مهدی نکومنش حقیقی