نویسنده = سمیره هاشمی نجف آبادی
پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 529-538

10.22063/jipst.2008.737

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ عباس شجاع الساداتی؛ یاسوهیرو ایواناگا


بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 311-317

10.22063/jipst.2005.820

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ محمدجواد رسایی