نویسنده = ریچارد کوتک
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 561-574

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش؛ ریچارد کوتک؛ علی اصغر کتباب