نویسنده = فرهنگ عباسی
تعداد مقالات: 3
2. اثر میکروتوپوگرافی سطحی بر ترشوندگی فیلم پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان: ابرآب‌گریزی

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 51-62

10.22063/jipst.2020.1720

شایسته خاک‌وند؛ کیومرث جلیلی؛ فاطمه حسن‌پور؛ فرهنگ عباسی


3. بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده- خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 339-346

10.22063/jipst.2008.748

مهدیه احمدی؛ فرهنگ عباسی؛ حسین قره باغی تازه کند