نویسنده = راحله یزدانی
تعداد مقالات: 2
2. اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 225-234

مهدی شیوا؛ مهدیه احمدی؛ راحله یزدانی