نویسنده = فریبا گنجی
تهیه و بهینه‌سازی نانوذرات نشان‌دار کیتوسان و بررسی رهایش آن از سامانه تراپوستی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 344-333

10.22063/jipst.2015.1289

محسن صادقی؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی‌زاده


اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 251-257

10.22063/jipst.2008.756

محمدطیب عزیزی؛ فریبا گنجی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی