نویسنده = سیدمجتبی زبرجد
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 133-140

سمانه صاحبیان سقی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ سیدعبدالکریم سجادی