نویسنده = مجتبی سرمدی آقایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی پوشش اپوکسی قطران روی فولاد ST۳۷ در ناحیه غوطه وری خلیج فارس

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 349-359

مهدی ایرانمنش؛ مجتبی سرمدی آقایی